Author Details

Al Mashikhi, Khalid Muslem Al Mashikhi, Dhofar University, Salalah, Oman